Ako prebieha návrh interiéru

  • na prvom stretnutí s klientom prehodnotíme súčasný stav a pohovoríme o Vašich predstavách (farebné a materiálové ladenie interiéru, štýl zariadenia, úložné priestory, pracovné a oddychové zóny, ...)
  • zameriam a nafotím zariaďované priestory
  • dohodneme termín dodania diela
  • stanovíme cenu diela a dohodneme výšku zálohy
  • po uhradení zálohovej faktúry vypracujem štúdie navrhovaného priestoru, ktoré priebežne konzultujeme (možnosť on-line konzultácie)
  • vytvorím a odprezentujem 3D vizualizáciu Vášho budúceho interiéru
  • po úprave 3D vizualizácie do finálnej podoby vypracujem projektovú dokumentáciu