AKO PREBIEHA NÁVRH A VIZUALIZÁCIA?


Vstupné údaje

 • zameranie priestoru, fotodokumentácia
 • analýza požiadaviek, potrieb zákazníka
 • stanovenie ceny, spôsob a termín dodania
 • dohodnutie termínu prvej konzultácie

Pracovné štúdie

 • zálohová faktúra 50%
 • vymodelovanie priestoru v 3D programe vrátane dispozičného riešenia (1 - 2 pracovné štúdie)
 • on-line alebo osobné konzultácie s možnosťou úprav návrhu

Finálny návrh

 • finálna úprava návrhu
 • on-line alebo osobná prezentácia finálnej verzie v 3D programe
 • príprava a zaslanie výstupných podkladov (mailom)
 • vyúčtovacia faktúra 50%

REALIZÁCIE