AKO PREBIEHA NÁVRH A VIZUALIZÁCIA?


Vstupné údaje

 • zameranie priestoru a fotodokumentácia
 • analýza požiadaviek a potrieb zákazníka
 • stanovenie ceny návrhu, spôsob a termín dodania
 • dohodnutie termínu prvej konzultácie

Pracovné štúdie

 • zálohová faktúra
 • vymodelovanie priestoru v 3D programe
 • vytvorenie pracovnej štúdie (1 - 2 varianty), vrátane navrhovaného dispozičného riešenia
 • on-line konzultácia cez Skype / osobne
 • možnosť on-line úprav priamo v 3D programe

Finálny návrh

 • úprava a doladenie návrhu do finálnej podoby
 • prezentácia finálnej verzie návrhu v 3D programe (cez Skype / osobne)
 • vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (mailom / tlačená forma)
 • možnosť odoslania návrhu vo formáte .mp4
 • vyúčtovacia faktúra

Bonus navyše

bezplatné poradenstvo počas celej realizácie návrhu - osobne, alebo ako on-line priateľ na telefóne, cez e-mail, alebo inou formou internetovej komunikácie (Viber / WhatsApp / Messenger, ...)